เช่ารถท่องเที่ยวใน ภูเก็ต 5 ชม. 1,500 บาท

เช่ารถ เหมารถ และคนขับเพื่อไปยังจุดหมายของท่านตามต้องการโดยมีการกำหนดเวลาต่าง ๆ ตามแพ็คเกจเวลา

ราคาโปรแกรม A

1,500฿
รถยนต์ (5 ชั่วโมง)

ราคาโปรแกรม B

2,800฿
รถยนต์ (8 ชั่วโมง)

ราคาโปรแกรม C

1,800฿
รถตู้ 9 ที่นั่ง (5 ชั่วโมง)

ราคาโปรแกรม D

2,900฿
รถตู้ 9 ที่นั่ง (8 ชั่วโมง)

ราคาโปรแกรม E

2,100฿
รถตู้ 12 ที่นั่ง (5 ชั่วโมง)

ราคาโปรแกรม F

3,100฿
รถตู้ 12 ที่นั่ง (8 ชั่วโมง)

หมายเหตุ

การจองนั้นต้องชำระล่วงหน้าเป็นราคา 50 % ของราคาแพ็คเกจ

หากยกเลิกจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 1 วัน (ก่อน 17.00 น.)

และการคืนเงินนั้นจะถูกหักค่าธรรมเนียมการจอง 100 บาท

หากยกเลิกทัวร์วันเดินทางจะต้องเสียให้ทางบริษัท 100% ของราคาทัวร์นั้น ๆ