อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 1,900 บาท (Speed Boat)

อุทยานแห่งทางทะเล หมู่เกาะสิมิลัน สัญลักษณ์เป็นหินรูปเรือใบ ที่มีความงดงามมาก และถือเป็นจุดเด่นของเกาะสิมิลัน เกาะสิมิลันนั้นอุดมไปด้วยชีวิตน้อยใหญ่มากมายใต้ผืนน้ำที่ใสราวกับแก้ว ทั้งฝูงปลาและปะการังที่สวยงาม อีกทั้งมีชื่อเสียงด้านแหล่งดำน้ำลึกติดอันดับ 1 ใน10 ของโลกและตกปลา หากเดินขึ้นไปจนถึงบริเวณด้านบนหินรูปเรือใบแล้วมองลงมาด้านล่างจะพบกับวิว ทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง น้ำทะเลสีฟ้าครามตัดกับสีขาวของชายหาด ถือว่าคุ้มค่ามากกับการมาเยือน

Time Activity
07.00
รับลูกค้าจากโรงแรมเพื่อเดินทางสู่ท่าเรือ
08.00
พบกับมัคคุเทศก์ รับอุปกรณ์สำหรับการดำน้ำตื้นและออกเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะสิมิลัน โดย Speed Boat
09.45
ดำน้ำตื้นที่เกาะ 8 และ 9 พร้อมทั้งไปยังจุดชมวิว
11.45
ทานอาหารว่างและดำน้ำดูปะการังบนเกาะ7 เกาะปายู และทานอาหารกลางวันและพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ Honeymoon bay
14.30
เดินทางกลับไปยังท่าเรือ
16.00
ถึงท่าเรือและส่งลูกค้ากลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ
16.30
นั่งรถตู้กลับโรงแรม

ราคาโปรแกรม (ไม่รวมค่ารถ)

ผู้ใหญ่ 1,800 บาท / เด็ก 1,400 บาท (4-11 ปี)

Tour Include

  • อุปกรณ์สำหรับดำน้ำตื้น
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ค่าเข้าอุทยาน
  • มัคคุเทศก์
  • เครื่องดื่ม
  • รถรับส่งท่าเรือ – ที่พัก
  • อาหารกลางวัน

หมายเหตุ

เมืองภูเก็ต กะตะ กะรน ป่าตอง

การจองนั้นต้องชำระล่วงหน้าเป็นราคา 50 % ของราคาแพ็คเกจ

หากยกเลิกจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 1 วัน (ก่อน 17.00 น.)

และการคืนเงินนั้นจะถูกหักค่าธรรมเนียมการจอง 100 บาท