เกาะเจมส์บอนด์ + ซาฟารี เกาะตะปู 1,300

เจมส์บอนด์ ไอแลนด์หรือชาวบ้านเรียกกันว่าเกาะตาปูเพราะรูปร่างคล้ายตาปูตอกไม้และสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง a man with the golden gun และบริเวณรอบๆเกาะก็สามารถเห็นเกาะแก่งจำนวนมากและเป็นรูปต่างๆแล้วแต่ท่านจะจินตนาการและบนเกาะก็มีเครื่องดื่มบริการและร้านขายของฝากที่ระลึก ของแห้ง

ราคาโปรแกรม A

ผู้ใหญ่ 1,300 บาท / เด็ก 1,100 บาท (4-11 ปี)

Time Activity (Program A)
09.15
รับลูกค้าจากโรงแรมเพื่อเดินทางไปยังพังงา
11.30
ถึงแคมป์ช้าง กิจกรรมอาบน้ำช้าง
12.00
ชมกิจกรรมช้างโชว์ + ลิงโชว์
12.30
พักทานอาหารกลางวัน
13.30
ออกเดินทางไปยังอ่าวพังงาเรือหางยาว
14.00
เดินทางเกาะเจมส์บอน และ เขาพิงกัน
14.45
พายเรือแคนูสำรวจป่าชายเลน
15.30
ถึงเกาะปันหยีเยี่ยมชมหมู่บ้าน
16.30
เดินทางกลับสู่โรงแรมโดยสวัสดิภาพ

ราคาโปรแกรม B

ผู้ใหญ่ 1,400 บาท / เด็ก 1,300 บาท (4-11 ปี)

Time Activity (Program B)
09.15
รับลูกค้าจากโรงแรมเพื่อเดินทางไปยังพังงา
11.30
ถึงแคมป์ช้าง กิจกรรมอาบน้ำช้าง
12.00
เลือก ขี่ช้าง หรือ ATV 30 นาที สปาปลา
12.30
พักทานอาหารกลางวัน
13.30
ออกเดินทางไปยังอ่าวพังงาเรือหางยาว
14.00
เดินทางเกาะเจมส์บอน และ เขาพิงกัน
14.45
พายเรือแคนูสำรวจป่าชายเลน
15.30
ถึงเกาะปันหยีเยี่ยมชมหมู่บ้าน
16.30
เดินทางกลับสู่โรงแรมโดยสวัสดิภาพ

Tour Include

 • พายเรือแคนู
 • อาบน้ำช้าง
 • โชว์ลิง โชว์ช้าง
 • เขาพิงกัน เกาะเจมส์บอน
 • เกาะปันหยี
 • รถรับส่งที่พัก
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • อาหารกลางวัน
 • ค่าเข้าอุทยาน
 • เลือก ขี่ช้าง หรือ ATV 30 นาที (Program B)
 • สปาปลา (Program B)

หมายเหตุ

เมืองภูเก็ต กะตะ กะรน ป่าตอง

การจองนั้นต้องชำระล่วงหน้าเป็นราคา 50 % ของราคาแพ็คเกจ

หากยกเลิกจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 1 วัน (ก่อน 17.00 น.)

และการคืนเงินนั้นจะถูกหักค่าธรรมเนียมการจอง 100 บาท

*หากยกเลิกทัวร์ในวันเดินทางจะเสียค่าปรับ 100% ของทัวร์นั้น ๆ